تذکره الاولیاء - ذکر ابوالعباس نهاوندی رحمه الله علیهو ازو میاورند که گفت: در ابتدا که مرا درد این حدیث بگرفت دوازده سال علی الدوام(=مداوم) سر به گریبان فرو برده بودم تاگوشه دلم به من نمودند تا وقتی بر زبان او می رفت که عالم همه در آرزو آیند که حق یک ساعت ایشان را بود و من در آرزوی آنم که یک ساعت مرا با من باز دهد و مرا با من باز گذارد تا من خود چه چیزم و از کجا ام و این آرزو هرگز برنمی آید. 
وسخن اوست که گفت: با خداوند تعالی بسیار نشینید و با خلق اندک.
و گفت: آخر درویشی اول تصوف است. 
و گفت: تصوف پنهان داشتن حالست و جاه را بذل کردن بر برادران. 
عطار - تذکره الاولیاء - ذکر ابوالعباس نهاوندی رحمه الله علیه


مشخصات

  • منبع: http://tavaj18.persianblog.ir/post/728
  • کلمات کلیدی: الله علیه ,رحمه الله ,نهاوندی رحمه ,ابوالعباس نهاوندی ,تذکره الاولیاء
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها