تذکره الاولیاء - ذکر شیخ علی رودباری رحمه الله علیهو گفت: خوف و رجا(=امید به خدا ) دو بال مَردند مانند مرغ چون هر دو بایستد مرغ بایستد و چون یکی بنقصان آید دیگر ناقص شود و چون هر دو نماند مرد در حد شرک بود.
و گفت: حقیقت خوف آنست که با خدای از غیر خدای نترسی.
و گفت: محبت آن بود که خویش را جمله به محبوب خویش بخشی و ترا هیچ بازنماند از تو و پرسیدند از توحید گفت: استقامت دل است باثبات یا مفارقت(=جدا شدن )تعطیل و انکار. 
و گفت: آفت از سه بیماری زاید اول بیماری طبیعت ،دوم بیماری ملازمت عادت ، سیم (=سوم ) بیماری فساد صحبت .
گفتند ای شیخ بیماری طبیعت چیست ؟ گفت: حرام خوردن . گفتند: ملازمت عادت چیست؟ گفت: به حرام نگریستن و غیبت شنیدن . گفتند:فساد صحبت چیست ؟ گفت: بهرچه پدید آید در نفس متابعت آن کنی.

عطار - تذکره الاولیاء - ذکر شیخ علی رودباری رحمه الله علیه


مشخصات

  • منبع: http://tavaj18.persianblog.ir/post/721
  • کلمات کلیدی: بیماری ,گفتند ,رحمه الله ,الله علیه ,رودباری رحمه ,تذکره الاولیاء ,ملازمت عادت
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها