تذکره الاولیاء - ذکر امام محمد باقر علیه الرحمهنقلست که از یکی از خواص او پرسیدند که او شب چون می گذراند؟
گفت: چون از شب لختی برود او از اوراد(=دعاها) فارغ شود به آواز بلند گوید الهی و سیدی شب درآمد و ولایت تصرف ملوک(=پادشاهان) به سر آمد و ستارگان ظاهر شدند وخلایق بخفتند و صوت مردمان بیارامید و مردم از در خلق رمیدند و بایستهای خود بنهفتند و به نوم(=خواب) درها فروبستند و پاسبانان برگماشتند و آنها که بدیشان حاجتی داشتند فرو گذاشتند بار خدایا تو زنده ای و پاینده ای و بیننده ای . غنودن(=خوابیدن) بر تو روانیست و آنکه ترا بدین صفت نداند هیچ نعمت را مقر( =قرار) نیست. تو آن خداوندی که رد سائل بر تو روا نباشد ، آنکه دعا کند از مومنان بردرگاهست سایل را باز نداری . بار خدایا چون مرگ و گور و حساب را یاد کنم چگونه از دنیا بهرۀ پس از تو خواهم از آنکه ترا دانم و از تو جویم از آنکه ترا می خوانم راحتی درحال مرگ بی برگ و عیشی درحال حساب بی عقاب(=سزای کار بد) این می گفتی و می گریستی.
تا شبی او را کسی گفت: یا سیدی چند(=چه میزان ؟ ) گوئی؟ 
گفت: ای دوست یعقوب را یک یوسف گم شده چنان بگریست علیه السلام که چشمهایش سفید شد من ده کس از اجداد خود یعنی حسین و قبیله او را در کربلا گم کرده ام کم از آن کی در فراق ایشان دیده ها سفید کنم؟
و این مناجات به عربی بود و بغایت فصیح اما ترک تطویل کرده معانی آنرا به پارسی آوردیم تا مکرر نشود و به جهت تبرک ختم کتاب را ذکر او کردیم
این بگفت وجان به حق تسلیم کرد رضی الله عنه و عن اسلافه و حشرنا الله مع اجداده و معه آمین یا رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین و نجنا برحمتک یا ارحم الراحمین.

عطار - تذکره الاولیاء - ذکر امام محمد باقر علیه الرحمه


مشخصات

  • منبع: http://tavaj18.persianblog.ir/post/738
  • کلمات کلیدی: آنکه ,محمد ,علیه ,الله ,علیه الرحمه ,باقر علیه ,محمد باقر ,امام محمد ,تذکره الاولیاء
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها